Hoşgeldiniz

Sultans Trail

Sultanlar yolunu yeniden keşfetmek
Öyle yollar vardır ki size eskiyi hatırlatır. Yine öyle yollar vardır ki sizi alır tarihe götürür. Sultanlar yolu da sizi hatırlamadığınız eski tarihinize götürür. Bizler Cumhuriyet çocukları bunları pek bilmiyoruz.

Belki bilmek de istemiyoruz. Bilmek sorumluluğu da beraberinde getiriyor.Bilmediğimiz için de sorumluluğumuz olmuyor ve hatırlamıyoruz.Hatırlamadığımız için de sorumluluğumuzun olmadığını varsayıyoruz. Ama tabii ki tarih ve tarihi sorumluluğumuz eksiksiz olarak devam ediyor.

Tarih derslerinde anlatmışlardır Estergon kalesini, Mohaç meydan muharebesini, Belgrad seferini ve tabii ki muhteşem Viyana seferlerini.

Ama Estergon nerededir bilmeyiz.

Mohaç meydan muharebesinde kaç asker savaşmıştır ve en önemlisi savaş ne kadar sürmüştür ve Ne kadar asker şehit olmuştur?

Purbach’da yeniçeriler nasıl şarap içip sızmışlar ve geriye kalan yeniçeri nasıl esir alınmış ve nelere maruz kalmış?

See full screen